Necid: K novému roku 2018

13.03.2018

Vážení spoluobčané,

vstupujeme společně do dalšího roku našich životů. Naším přáním je, aby byl lepší než ten předchozí. To je přirozené. Každý z nás si přeje životní štěstí a pohodu a přejeme si vzájemně zejména pevné zdraví. Je také období bilancování toho, co se loni povedlo, i toho, co se dařilo méně. Na dobré věci navazujeme a z chyb se poučíme.

Sluší se proto i poděkovat všem, kdo s námi těmi našimi životy jdou, provázejí nás a pomáhají nám. Na tomto místě chci tedy poděkovat všem svým kolegům z bývalé rady, úředníkům z radnice a členům našeho zastupitelského klubu. Velké díky zaslouží kolegové radní Jiří Michlíček, Michaela Salašová a Libor Beneš, také zastupitelé Blanka Přibylová a Petr Juda.

Zvláštní poděkování si zaslouží i Petr Velička, sekretář architektonické soutěže na podobu našeho náměstí, který přivedl naše město k zájmu o kvalitní nadčasovou architekturu.

Proč jsem ale vzpomněl zrovna tyto lidi?

Protože kromě toho, že pracují pro město, mají za sebou hlavně úspěšný a užitečný profesní i osobní život. A je nespravedlivé a neférové, že na ně jejich političtí protivníci v loňském roce naplivali spoustu špíny jen proto, aby nějak obhájili své jinak neobhajitelné intriky. Ovšem o tom politika je a každý z nás byl připraven na to, že s námi naši soupeři nebudou jednat férově a poctivě.

Ale o tom mluvit nechci.

Chci mluvit o budoucnosti. Naše město zažilo v posledních sedmi letech nebývalý rozvoj. Změnili jsme způsob uvažování z toho pohodlného "to nejde" na "dokážeme to". Po uplynulých sedmi letech je Velké Meziříčí lepší, pohodlnější a hezčí.

Je mým velkým snem, aby tento rozvoj pokračoval stejným tempem i nadále. Teď bude několik měsíců stagnace, kdy se nebude nic dít. To je ale normální a přirozené. Nikdo z nás přece nečeká, že noví kolegové dokážou za těch pár týdnů nějaké zázraky.

Mám ale tu skvělou zkušenost, že se loni v druhé polovině roku našla v našem městě nemalá skupina lidí, kteří nejsou vůči svému okolí lhostejní. Nemyslím tím jen občanskou iniciativu, ale hlavně všechny ty, kdo se do toho vzedmutí občanské statečnosti zapojili - účastí na akcích, finanční drobnou podporou, svým podpisem pod petici za referendum a nakonec i samotnou účastí v hlasování. Opět si vám všem dovolím vyslovit slova díků. Byli jste báječní. A jste nadějí do budoucna. Letos na podzim nás čekají komunální volby a opět zazní váš hlas, který v demokratickém procesu nepůjde umlčet.

Vážení spoluobčané, milí sousedé, přeji vám dobrý rok 2018. Přeji vám pevné rodiny, skvělé přátele, práci, která přináší zadostiučinění, všeobecnou spokojenost a hodně zdraví.

Radovan Necid


Vyšlo ve Velkomeziříčsku 01/2018