Nové čtvrti k bydlení

16.09.2018

Prosadíme nové městské čtvrti nad školami pod plánovaným obchvatem. Chceme, aby měly logičtější uspořádání než stávající Hliniště, kde lidé z balkónů bytovek koukají do zahrádek rodinných domů. Jejich součástí bude dostatek nových veřejných prostranství i prostorů pro občanskou vybavenost. V souvislosti s novým obchvatem je to lokalita, kde by byl dostatek místa i pro tolik diskutovaný obchod Lidl. Jeho logické umístění v blízkosti obchvatu by tak zbytečně nesvádělo automobilovou dopravu do centra města.