Prohlášení klubu zastupitelů To pravé Meziříčí ke zneužití veřejných prostředků k politické manipulaci městskou radou

13.03.2018

Klub zastupitelů To pravé Meziříčí konstatuje:

1. Městská rada nařídila pracovníkům radnice vydat leták s názvem Mimořádný zpravodaj a dne 16. října 2017 jej distribuovat do poštovních schránek obyvatel Velkého Meziříčí a jeho místních částí.

2. Městská rada na úhradu tohoto materiálu použila městský rozpočet.

3. Tento materiál obsahuje lživá a zavádějící tvrzení, která se týkají výsledků architektonické soutěže na úpravu centra.

4. V tomto materiálu nebyla publikována stanoviska všech klubů zastupitelstva, ale výhradně nové vládnoucí koalice pod taktovkou KDU-ČSL, KSČM a přeběhlíků z ODS a ČSSD.

5. Jde o bezprecedentní zneužití veřejných prostředků za účelem prosazení jednostranného politického názoru.

Klub zastupitelů To pravé Meziříčí upozorňuje občany na následující skutečnosti:

Architektonická soutěž neměla tři vítěze, jak tvrdí koalice lidovců, komunistů a přeběhlíků, ale jednoho. Vítěze odmítli bez udání důvodu a tím porušili veškerá pravidla, která sami nastavili a tím poškodili dobrou pověst města.

Dnešní takzvaná prezentace vítězných návrhů je další z řady propagandistických aktivit, kterými se koalice KDU-ČSL, KSČM a přeběhlíků z ODS a ČSSD snaží narušit řádný průběh referenda. V této souvislosti připomínáme, že prezentace vítězného návrhu pro veřejnost proběhla už dvakrát a pro zastupitele rovněž dvakrát.

Klub zastupitelů To pravé Meziříčí žádá občany, aby přišli k referendu a hlasovali pro variantu ANO. Tím hlasují pro názor odborníků - architektů v čele s Davidem Vávrou.

Radovan Necid, Jiří Michlíček, Libor Beneš, Michaela Salašová, Petr Juda, Blanka Přibylová